Partner strategiczny

 

Formularz logowania

Rezonans Magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY


Badanie nazywane jest rwnie: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Nazwa zwyczajowa: Rezonans


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w staym polu magnetycznym o wysokiej energii.

Powoduje to, e linie pola magnetycznego jder atomw - w organizmie czowieka - ustawiaj si rwnolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Dodatkowo sam aparat emituje fale radiowe, ktre docierajc do pacjenta i jego poszczeglnych tkanek wzbudzaj w nich powstanie podobnych fal radiowych (to zjawisko nazywa si rezonansem), ktre z kolei zwrotnie s odbierane przez aparat. W praktyce jako "rezonator" wykorzystuje si jdro atomu wodoru. Liczba jder wodoru w poszczeglnych tkankach jest rna, co midzy innymi umoliwia powstawanie obrazu.
Komputer dokonujc skomplikowanych oblicze, na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazw struktur anatomicznych. Komputer na danie operatora moe dokona te oblicze w taki sposb, aby przedstawi obraz anatomiczny w dowolnie wybranej paszczynie. Obrazy badanych struktur u poszczeglnych pacjentw zapamitywane s w pamici staej komputera, tj. na dyskach optycznych. Obrazy te s take przez specjaln kamer nawietlane na zwykej folii rentgenowskiej.
Jest to badanie cakowicie nieinwazyjne, gdy w przeciwiestwie do innych bada radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie badanie za pomoc rezonansu magnetycznego naley do najdroszych bada w radiologii.

Diagnostyka

CZEMU SUY BADANIE?
Badanie to umoliwia w sposb cakowicie nieinwazyjny ocen struktur anatomicznych caego czowieka w dowolnej paszczynie i take trjwymiarowo, a szczeglnie dobrze ocen orodkowego ukadu nerwowego (mzg i kana krgowy) i tkanek mikkich koczyn (tkanki podskrne, minie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalajca w najlepszy sposb oceni struktury anatomiczne oraz ewentualn patologi z dokadnoci do kilku milimetrw. Badanie suy take nieinwazyjnej ocenie naczy caego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez uycia rodka kontrastowego (w sposb nieinwazyjny) mona otrzyma obraz naczy krwiononych i oceni ewentualne patologie (np. ttniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiajc odpowiedni program w komputerze mona uzyska obraz ukadu ttnic lub y organizmu.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
Ze strony orodkowego ukadu nerwowego

 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane).
 • Choroby otpienne (np. choroba Alzheimera).
 • Nowotwory mzgu trudne do oceny w innych badaniach.
 • Ocena struktur okolicy przysadki mzgowej, oczodou, tylnego dou mzgu.
 • Guzy kanau krgowego.
 • Ocena anatomiczna struktur kanau krgowego.
 • Zmiany popromienne w orodkowym ukadzie nerwowym.
 • Zaburzenia neurologiczne o niewyjanionej etiologii.
 • Inne.

  Ze strony tkanek mikkich
 • Guzy tkanek mikkich.
 • Urazy tkanek mikkich (staww, mini, wizade).
 • Inne.

  Ze strony klatki piersiowej, rdpiersia i miednicy
 • Guzy serca.
 • Choroby duych naczy.
 • Guzy puc naciekajce cian klatki piersiowej.
 • Nowotwory narzdw rodnych u kobiet i gruczou krokowego (prostaty) u mczyzn.
 • Inne.

  Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza
 • Reklama

  Sonda

  Kiedy robie badanie MRI?

  Wyniki
  Design by compactiva.pl &.